ประกาศเรื่อง
 1.ขั้นตอนการรายงานตัวสำหรับผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ปีการศึกษา 2566
ขั้นตอนการรายงานตัวเป็นนักศึกษาสำหรับผู้ผ่านการสอบคัดเลือก

1. ตรวจสอบรหัสนักศึกษา คลิกเมนู สอบถาม รหัสนักศึกษา

2. เข้าสู่ระบบ

3. กรอกข้อมูลส่วนตัว

4. พิมพ์เอกสารการรายงานตัวจากระบบ

5. พิมพ์ใบแจ้งชำระเงินค่ารายงานตัวนักศึกษา และนำไปชำระเงินที่ธนาคาร หรือสแกน qrcode เพื่อชำระผ่านช่องทาง App Mobile Banking


- ช่องทางติดต่อสอบถาม : กองบริการการศึกษา (อาคาร 36) มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี โทร. 039-319111 ต่อ 10182-10183

ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   5 ตุลาคม 2565
 2.ระบบยื่นคำร้องออนไลน์
ยื่นคำร้องสำหรับนักศึกษา - คำร้องลงเพิ่ม แก้ F/NP, คำร้องคืนสถานภาพนักศึกษา,รักษาสถานภาพนักศึกษา,ลาพักการเรียน
เจ้าหน้าที่ / อาจารย์ผู้สอน - ตรวจสอบสถานะของฟอร์ม/ อนุมัติ
ติดตามผลคำร้องขอ - ติดตามผลคำร้องได้ทุกเวลา
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   7 มิถุนายน 2564
 3.ระบบอัปโหลดรูปภาพนักศึกษา
เป็นระบบจัดทำขึ้นเพื่อใช้ในการส่งรูปภาพทำบัตรประจำตัวนิสิตนักศึกษาที่เข้าศึกษา ปี 2564
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   8 ธันวาคม 2564
 4.เล่มหลักสูตร
สามารถดาวน์โหลดเล่มหลักสูตรที่ผ่านการรับทราบ
จาก สกอ. เรียบร้อยแล้ว ได้ที่นี่
ประกาศโดย   งานหลักสูตรและแผนการเรียน   วันที่ประกาศ   4 เมษายน 2558