ประกาศเรื่อง
 1.ขั้นตอนการรายงานตัว & ชำระค่าเล่าเรียนสำหรับผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ปีการศึกษา 2564
ขั้นตอนการรายงานตัวเป็นนักศึกษาสำหรับผู้ผ่านการสอบคัดเลือก
- รายงานตัว และชำระค่าเล่าเรียนสำหรับผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกรอบที่ 5 ระหว่างวันที่ 1 - 15 เม.ย. 2564

- รายงานตัว และชำระค่าเล่าเรียนสำหรับผู้สมัครคณะครุศาสตร์ และพยาบาลศาสตร์ที่ผ่านการคัดเลือกรอบที่ 5 ระหว่างวันที่ 22 - 28 มี.ค. 2564 ! หมดเขตการรายงานตัว !

(ประกาศมหาวิทยาลัยฯ รายชื่อ และขั้นตอนการชำระเงิน)

1. ตรวจสอบรหัสนักศึกษา คลิกเมนู สอบถาม รหัสนักศึกษา

2. เข้าสู่ระบบ

3. กรอกข้อมูลส่วนตัว

4. พิมพ์เอกสารการรายงานตัวจากระบบ

5. พิมพ์ใบแจ้งชำระเงินค่ารายงานตัวนักศึกษา และนำไปชำระเงินที่ธนาคาร หรือทาง Mobile Banking ตามที่กำหนด

(ขั้นตอนการชำระเงินผ่าน Mobile Banking)


- ช่องทางติดต่อสอบถาม : กองบริการการศึกษา (อาคาร 36) มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี โทร. 039-319111 ต่อ 10182-10183

ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   25 ธันวาคม 2563
 2.วิธีแก้ปัญหาเบื้องต้น กรณีเข้าใช้งานระบบแล้วติด Secure Certificate
วิธีแก้ปัญหาเบื้องต้น กรณีเข้าใช้งานระบบ Reg แล้วติด Secure Certificate ของ Browser ที่ใช้งาน
1. คลิกปุ่ม “Advance” หรือ “ขั้นสูง”
2. คลิกปุ่ม “Proceed to reg.rbru.ac.th (unsafe)” หรือ “ไปยัง reg.rbru.ac.th (ไม่ปลอดภัย)”
ประกาศโดย   ผู้ดูแลระบบ   วันที่ประกาศ   29 กรกฏาคม 2563
 3.เล่มหลักสูตร
สามารถดาวน์โหลดเล่มหลักสูตรที่ผ่านการรับทราบ
จาก สกอ. เรียบร้อยแล้ว ได้ที่นี่
ประกาศโดย   งานหลักสูตรและแผนการเรียน   วันที่ประกาศ   4 เมษายน 2558