ประกาศเรื่อง
 1.นักศึกษา ค.บ.5 ปี ติดต่อรับเงินค่าประกันของเสียหายคืน
นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.5 ปี)
ที่สำเร็จการศึกษาไปแล้ว เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2563
ให้มาติดต่อรับเงินค่าประกันของเสียหายคืน ที่กลุ่มงานการเงิน อาคาร 36 ตั้งแต่วันที่ 15 -31 สิงหาคม 2563
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   7 สิงหาคม 2563
 2.วิธีแก้ปัญหาเบื้องต้น กรณีเข้าใช้งานระบบแล้วติด Secure Certificate
วิธีแก้ปัญหาเบื้องต้น กรณีเข้าใช้งานระบบ Reg แล้วติด Secure Certificate ของ Browser ที่ใช้งาน
1. คลิกปุ่ม “Advance” หรือ “ขั้นสูง”
2. คลิกปุ่ม “Proceed to reg.rbru.ac.th (unsafe)” หรือ “ไปยัง reg.rbru.ac.th (ไม่ปลอดภัย)”
ประกาศโดย   ผู้ดูแลระบบ   วันที่ประกาศ   29 กรกฏาคม 2563
 3.เล่มหลักสูตร
สามารถดาวน์โหลดเล่มหลักสูตรที่ผ่านการรับทราบ
จาก สกอ. เรียบร้อยแล้ว ได้ที่นี่
ประกาศโดย   งานหลักสูตรและแผนการเรียน   วันที่ประกาศ   4 เมษายน 2558