ประกาศเรื่อง
 1.วิธีแก้ปัญหาเบื้องต้น กรณีเข้าใช้งานระบบแล้วติด Secure Certificate(ด่วนที่สุด)
วิธีแก้ปัญหาเบื้องต้น กรณีเข้าใช้งานระบบ Reg แล้วติด Secure Certificate ของ Browser ที่ใช้งาน
1. คลิกปุ่ม “Advance” หรือ “ขั้นสูง”
2. คลิกปุ่ม “Proceed to reg.rbru.ac.th (unsafe)” หรือ “ไปยัง reg.rbru.ac.th (ไม่ปลอดภัย)”
ประกาศโดย   ผู้ดูแลระบบ   วันที่ประกาศ   29 กรกฏาคม 2563
 2.แจ้งเปลี่ยนรูปแบบการส่งใบแสดงผลการเรียน ฉบับ 6 เทอม ของนักศึกษาที่เข้าปี 2564 ภาคปกติ(ด่วนมาก)
แจ้งเปลี่ยนรูปแบบการส่งใบแสดงผลการเรียน ฉบับ 6 เทอม ของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2564
จากเดิมส่งมาที่มหาวิทยาลัย ในวันที่ 30 เม.ย. 2564
เปลี่ยนเป็นการส่งทางไปรษณีย์ มาที่ กลุ่มงานทะเบียนและประมวลผล กองบริการการศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี 41 ม. 5 ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000
ภายในวันที่ 10 พ.ค. 2564
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   20 เมษายน 2564
 3.ระบบขอคืนเงินส่วนลดค่าเล่าเรียน และหอพักเทอม 2/63(ด่วนมาก)
ระบบขอคืนเงินส่วนลดค่าเล่าเรียนเทอม 2/2563 จะสามารถเข้าทำรายการได้ ****ตั้งแต่วันที่ 16 เมษายน 2563 เป็นต้นไป ตามมาตรการช่วยเหลือนักศึกษา ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ COVID-19 สำหรับนักศึกษาทุกระดับ ทุกชั้นปี ทั้งภาคปกติและภาคพิเศษ ที่ชำระเงินค่าเล่าเรียนเทอม 2/63 เต็มจำนวนกับทางมหาวิทยาลัย ฯ แล้วเท่านั้น
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   16 เมษายน 2564
 4.ขั้นตอนการรายงานตัว & ชำระค่าเล่าเรียนสำหรับผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ปีการศึกษา 2564
ขั้นตอนการรายงานตัวเป็นนักศึกษาสำหรับผู้ผ่านการสอบคัดเลือก
- รายงานตัว และชำระค่าเล่าเรียนสำหรับผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกรอบที่ 6 ระหว่างวันที่ 1 - 15 พ.ค. 2564

- รายงานตัว สำหรับนักศึกษาภาคพิเศษ รอบที่ 2 ระหว่างวันที่ 8 - 22 พ.ค. 2564

1. ตรวจสอบรหัสนักศึกษา คลิกเมนู สอบถาม รหัสนักศึกษา

2. เข้าสู่ระบบ

3. กรอกข้อมูลส่วนตัว

4. พิมพ์เอกสารการรายงานตัวจากระบบ

5. พิมพ์ใบแจ้งชำระเงินค่ารายงานตัวนักศึกษา และนำไปชำระเงินที่ธนาคาร หรือทาง Mobile Banking ตามที่กำหนด

(ขั้นตอนการชำระเงินผ่าน Mobile Banking)


- ช่องทางติดต่อสอบถาม : กองบริการการศึกษา (อาคาร 36) มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี โทร. 039-319111 ต่อ 10182-10183

ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   25 ธันวาคม 2563
 5.เล่มหลักสูตร
สามารถดาวน์โหลดเล่มหลักสูตรที่ผ่านการรับทราบ
จาก สกอ. เรียบร้อยแล้ว ได้ที่นี่
ประกาศโดย   งานหลักสูตรและแผนการเรียน   วันที่ประกาศ   4 เมษายน 2558